Cisco академия
програматаОбучението в Регионалната Cisco академия Варна се провежда по учебни материали CCNA Routing and Switching.

   Описание на програмата и възможностите за обучение, които Cisco Systems предлага в България
    Последните изследвания сочат, че ще настъпи сериозен недостиг на висококвалифицирани кадри, а в същото време търсенето им ще нарасне. Проучванията предвиждат голям дефицит на пазара на работна ръка, особено в областта на мрежите и комуникациите. Наложително е професионалистите да се обучават още от гимназиите. Такъв шанс дава програмата Cisco Networking Academy. В рамките на нормалното средно и висше образование много млади хора могат да се превърнат в професионалисти с големи шансове за реализация и да получат сертификат CCNA, признат в целия свят.

   Онлайн учебен материал

Обучението в Регионалната Cisco академия се провежда по най-новите учебни материали на Cisco - CCNA Routing and Switching. Те дават задълбочени знания в областта на мрежите - набляга се на теоретичните концепции и тяхното практическо приложение. Студентите на практика проектират, изграждат и поддържат компютърни мрежи. Обучението е насочено към хора, които имат силни аналитични възможности и към професионалисти, които искат да напреднат в кариерата и да получат сертификат.

Материалите, са достъпни онлайн, разделени са на четири части, наречени семестри. В Регионалната Cisco Академия - Варна всеки семестър продължава по 80 часа. Материалите са на английски език .Примерни учебни материали можете да видите тук

 Оборудване
   
Оборудването за практическите занятия в Регионалната Cisco академия Варна включва 10 рутера, 10 LAN комутатора, софтуер, кабелни тестери. Регионалната Cisco академия Варна разполага с:

3 рутера Cisco 2811, 4 рутера Cisco 2620, 2 рутера Cisco 2621, 1 рутер Cisco 1720;

6 суича Cisco Catalyst 2960, 2 суича Cisco Catalyst 2924, 1 суич Cisco Catalyst 2912, 1 суич Cisco Catalyst 2950 и кабелен тестeр Fluke LinkRunner.

   Знанията са универсални за всяко оборудване и всяка мрежа
    Завършващите курса получават универсални знания за работата на компютърните мрежи, умения да разработват и управляват корпоративни мрежови решения.

  
   Световнопризнати сертификати, които могат да се получат, и техните значения
   Обучението в Регионалната Cisco академия Варна по програмата Cisco Networking Academy предоставя възможността курсистите да придобият ниво на сертификация Cisco Certified Networking Associate (CCNA) - сертифициран от Cisco сътрудник за работа с мрежи. Сертификационните изпити на Cisco се провеждат в оторизираните тестови центрове на Person VUE в България - www.vue.com.

 

CCNA сертифициране

 
Cisco Certified Network Associate (CCNA®) гарантира способността за инсталиране, конфигуриране, работа и отстраняване на проблеми в средни по размери мрежи, както и внедряване на свързаност с отдалечени офиси в WAN мрежа. Учебните материали за CCNA включват откриване на проблеми със сигурността, концепции и технологии за безжични мрежи. Учебните материали включват и следните протоколи: IP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Serial Line Interface Protocol Frame Relay, Routing Information Protocol Version 2 (RIPv2),VLAN, Ethernet, access control lists (ACL). CCNA

 

Изпити за CCNA сертифициране

 
 

 


  
програмата
Design