Cisco àêàäåìèÿ
цениУченици и студенти / редовно, задочно обучение, магистри /*
   Двеста и петдесет лева за семестър

   Граждани
   Триста лева за семестър   Таксата за обучение се внася по сметката на Икономически университет - Варна:
   Икономически университет - Варна:
   ДСК ЕАД
   IBAN: BG73STSA93003129276200
   BIC: STSABGSF
   Моля, в полето основание за плащане запишете - “CISCO академия”
* изисква се актуално уверение от съответното учебно заведение
цени
Design