Cisco академия
цени   Ученици и студенти  / редовно, задочно обучение, магистри /*
   Двеста лева за семестър

   Граждани
   Двеста и петдесет лева за семестър   Таксата за обучение се внася по сметката на Икономически университет - Варна:
   Икономически университет - Варна:
   СИБАНК ЕАД
   IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
   BIC: BUIBBGSF
   Моля, в полето основание за плащане запишете - “CISCO академия”
* изисква се актуално уверение от съответното учебно заведение
цени
Design