Cisco академия
FAQ   ОСНОВНИ ВЪПРОСИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА
НА CISCO SYSTEMS
   Какви са целите на програмата, наречена още CNAP (Cisco Networking Academy Program)?
   CNAP цели да намали недостига от работна ръка в сферата на уменията за работа с мрежа. Учебната програма, базирана на Web, се състои от 280 часа и цели да научи курсистите как да проектират, изграждат и поддържат мрежи.
   Какъв е профилът на участниците в програмата?
   Курсистите по програмата CNAP варират от обикновени хора, желаещи да придобият нови умения, до ученици от гимназиите и студенти от университетите, които се стремят да получат специализирано образование в областта на информационните технологии. Някои имат предварителен опит, а други едва са се докосвали до компютър. Това е програма, която е полезна за всеки.
   Какъв вид познания за мрежите дава курсът?
   Курсът в CNAP обучава участниците да проектират, изграждат и поддържат мрежи. Въпреки че се използва оборудване на Cisco, за да се покажат в реални условия и да се затвърдят някои концепции, курсистите получават знания на широка основа за действието на мрежите, за разликите между различните видове продукти за работа с мрежа, как да се проектират и как да се възстановяват от аварии мрежите, и др.
   Колко време е необходимо, за да се достигне до най-високото възможно ниво?
   Най-високото ниво на сертификация е Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE) - сертифициран от Cisco експерт за работа с мрежи. Получилите CCIE сертификат притежават признати в цял свят експертни умения за работа с различни видове мрежи. Широко разпространено е мнението, че те са възможно най-осведоменият персонал по отношение на мрежите. Времето, за което това ниво може да бъде достигнато, зависи от конкретния курсист.
   Кой може да се запише в курс по програмата CNAP?
   Всеки ученик или студент може да се запише. Хора извън образователните институции също могат да се обучават.
   Какво би стимулирало един ИТ специалист да се запише за някой от курсовете?
   Със завършване на Cisco Networking Academy Program един ИТ специалист може да получи сертификат, който е признат в цял свят.
   Необходима ли е предварителна техническа подготовка преди записването в курса?
   Не е необходимо предварително познание по мрежовите технологии, но всеки опит в работата с мрежи може да помогне за улесняване на процеса по усвояване на знания. Лекциите, които са достъпни чрез сървър, са на английски език и се актуализират всеки 90 дни. В тази връзка владеенето на езика на ниво четене и разбиране е необходимост за оптималното участие в учебния процес. Самите инструктори в академиите в България преподават материала и консултират курсистите на български.
   Каква е ползата от завършването на CNAP?
   CNAP предлага на хората шанса да издържат изпита CCNA - Cisco Certified Networking Associate, сертифициран от Cisco сътрудник за работа с мрежи. Този всепризнат в индустрията сертификат отваря вратата за бърза професионална реализация.
   Трябва ли кандидатите за курс по програмата Мрежова академия на Cisco предварително да имат познания по мрежи?
    Предварително познаване на мрежите не е необходимо, но то може да улесни процеса на обучение. Познанията по английски са предпоставка за доброто усвояване на учебния материал.
   Има ли някакви специални изисквания към възрастта на кандидатите?
   Курсистите по програмата трябва да са навършили 16 години и да владеят английски език на ниво четене и разбиране.

FAQ
Design